Kastrup Glasværk

Der findes ikke dokumentation for at der er produceret hinkesten på Kastrup Glasværk til kommercielt salg.

Ind imellem hører jeg at stenene med “Den lille Havfrue”, “Piratos” samt den tilsvarende nyere version af Fyens Glasværks “Eventyrserie” fra 1960 antageligt er produceret på Kastrup Glasværk.

Denne antagelse bygger muligvis på, at der i Kastrups katalog fra maj 1960 vises 11 hinkesten fra Fyens Glasværks serie fra 1934 og 1960.  Mest sansynligt er det  disse 3 typer alle er produceret på Fyens Glasværk – “Piratos” vides i hvert fald med sikkerhed at være produceret der.

Der foreligger ikke en eneste beskrivelse af, at der har været produceret hinkesten på Kastrup Glasværk, ud over fremstilling af  ”fusk”, der er beskrevet nedenfor.

I  majnummeret af  ”GLEMMER DU”  fra 2002,  (tidsskrift for Kastrup Stads- og Lokalarkiv), fortæller Karl Pedersen f. i 1919  om pigers og drenges lege i Kastrup i 1920´erne.

Et af Kastrup Glasværks mest populære varer for børn var en hinkesten.

Mange af os, var så heldige at få et gratis eksemplar, hvis vi troppede op nede på værket, andre var heldige at have en far eller anden familie, der arbejdede på glasværket, og som derfor kunne levere hinkestene til legene.

Hinkestenen er således lig med klatten i Karl Pedersens fortsatte fortælling:

Vi hinkede på “Stjernen”, der var et øldepot for bryggeriet af samme navn, som lå på Saltværksvej 122 ved hjørnet af Cypres Allé. Det var mest pigerne der hinkede men det var et lukket sted, så en dreng kunne godt være med.

I “Hat” kastede vi hinkeklatten ud i de tegnede ruder og hentede den hinkende hjem, i “Flyver” hinkede man uden klat i et særligt rudemønster, og i “Paradis” skubbede man hinkende klatten fra rude til rude med eller uden stav som støtte.

Hinkeklatter fik vi af min far fra glasværket, så var den udgift sparet.