Margueritten

Margueritten findes i 3 versioner, den oprindelige fra omkring 1965 i det øverste galleri, en mindre version i god kvalitet i midten samt den seneste og tynde version i en ringe kvalitet, som formentligt fremstillet på Hammer Glasværk sidst i 1970erne.
Margueritten er ikke anført i noget katalog eller prisliste fra Holmegaard, derfor er der alene tale om en antalelse når den tilskrives Holmegaard Glasværk.