Definitioner

 
Hinke:
Fejl/mangel ved noget – eks.: Det at være lam i benene.
 
Hinkeleg:
Hoppe på et ben, især idet man samtidig søger med benet at skubbe en sten (Hinkesten) fra felt til felt i en tegning på jorden (“ruder”, “paradis”).
 
Hinkerude:
Figur, man hopper (hinker) i – eks: snegl, paradis, flyver, mand osv.
 
Hinkesten :
Sten eller rundt, fladt glasstykke, der bruges i hinkeleg.
 
Andre betegnelser for hinkesten: 
Hinkeklat – Hoppeskår – Paradisplatte
 
 
Kilde: Ordbog over det danske sprog.