EU forbud

Der været skrevet og talt meget om det såkaldte EU forbud mod hinkesten af glas.
Der har ganske enkelt aldrig været noget.

Forbrugerstyrelsen modtog en generel forespørgsel fra en borger, (Erik Kaas Nielsen). Han undrede sig over, at han i en legetøjsforretning havde fået at vide, at man ikke kunne købe hinkesten af glas. Nu ville borgeren vide, om disse hinkesten var ulovlige at sælge.

Forbrugerstyrelsen kunne oplyse, at salg af legetøj er reguleret i legetøjsbekendtgørelsen (nr. 329 af 23. maj 1995). Disse regler angiver, at legetøj kun må sælges, hvis det enten er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder om sikkerhedskrav til legetøj EN 71-1 eller konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med en prototype, der er typegodkendt af et godkendt laboratorium.

Borgeren rettede også henvendelse til Europa-Kommissionen, som udtalte sig om sagen. Da ansvaret for kun at bringe sikre produkter i omsætning ligger hos den erhvervsdrivende, og da ingen tilsyneladende ønskede at producere eller importere hinkesten af glas, der som et minimum levede op til de fastsatte sikkerhedskrav i legetøjsbekendtgørelsen, var dette årsagen til, at produktet ikke kunne købes.

Fejlopfattelse – der har ikke været EU forbud.

Omtalen i pressen gav indtryk af, at der var udstedt et forbud mod salg af hinkesten.
Det var der altså ikke. Efter en del omtale i medierne blev det slået fast, at hinkesten af glas kan sælges. Det kræver bare at de enten opfylder ovennævnte standard eller er typegodkendt.  I begge situationer skal de være CE-mærkede. (1996-561/6-81)

Konklusionen er, at der aldrig været noget egentligt forbud mod hinkesten af glas – MEN alene krav om at de skal opfylde kravene til CE mærket legetøj ligesom alt andet legetøj skal.

Bonusoplysning:
Claus Møller fra Glaspusteriet Møller og Rønholm i Ebeltoft har oplyst, at der i
forbindelse med udstillingen “Young Glass” på Glasmuseet i Ebeltoft i 1997, af de lokale glasværksteder i og omkring Ebeltoft, blev fremstillet et mindre antal hinkesten som en lille kuvertgave til deltagerne ved den efterfølgende fest. Dette var ment som en protest mod det forslag til et EU-direktiv, som er omtalt ovenfor, men som heldigvis aldrig blev vedtaget.