Fyens første fra 1924

To af de viste sten med “Tre alfer”, (yderst til højre i øverste og midterste række), har begge tilhørt Lilian Bryder, der som ganske lille – først i 1930erne – fik dem af sin far William Grossmann.
Hendes farfar Carl Grossmann, kom fra Bøhmen/Flensborg  til Fyens Glasværk sidst i 1800 tallet som hvidtglasmager og var hyttemester i “Rheinlænderhytten”.
Sønnerne Arnold, Carl og William Grossmann blev alle glasmagere og arbejdede som hvidtglasmagere indtil værket måtte slukke ovnene under første verdenskrig.

Stenene nedenfor med Hjerte, Stjerne samt Prikker og cirkler, der designmæssigt har store lighedspunkter med “Tre Alfer”, antager jeg også er produceret på Fyens Glasværk i sidste halvdel af 1920erne.
Dette er dog på ingen måde dokumenteret i noget katalog og bygger som nævnt alene på ligheden i designet.

 

 

Egernet, tilskrives også Fyens Glasværk.
Der er muligvis et bestillingsarbejde fra en kunde – måske en sparekasse – fra sidst i 1920erne