Fyens Glasværk

Fyens Glasværk i Odense stod for den første hinkesten der masseproduceres i verden.
Motivet var “Tre engle”, der blev udbudt i Fyens Glasværks katalog fra 1924.

Oplægget til motivet er uden tvivl hentet fra Bertel Thorvaldsen, som modellerede “Tre svævende engle” (Tro, Håb og Kærlighed) i Rom i 1805.

Motivet er i øvrigt også anvendt på 3 døbefonte – en i domkirken i Reykjavik, en i Helligåndskirken i København og en i, den for Fyens Glasværk så nærliggende, Brahetrolleborg Kirke på Fyn.
Døbefonten i Brahetrolleborg kirke ses til venstre.

Mon ikke en medarbejder fra Fyens Glasværk har set døbefonten i Brahetrolleborg Kirke og hentet motivet derfra.

Døbefonten er lavet af Bertel Thorvaldsen lidt uden for Rom i 1806 og opstillet i kirken i 1817. Døbefonten er en gave fra familien Reventlow på Brahetrolleborg, givet af grevinde Charlotte Schimmelmann, der var søster til godsets frue Sybille Reventlow.
På døbefontens 4 sider ses Bertel Thorvandsens relieffer med: Jesus og Johannes døberen som små hos Jomfru Maria, Jesus døbes af Johannes Døberen, Jesus og de små børn, og endelig Tre engle, der daler ned med tro, håb og kærlighed.

Andre sten med en perlebord som på “Tre engle med vinger”, men et langt mindre detaljeret motiv, er dukket op som det ses neden for.

Disse antager jeg har deres oprindelse på Fyens Glasværk engang i 1920erne.
Dette er dog på ingen måde dokumenteret og baseres alene på ligheden stenene i mellem.

Stenen med “Hjerte og perlebord”, er et meget fint eksemplar, der har krævet en særlig indsats at fremstille. Den er sandsynligvis lavet ved, at der først er lagt et meget tyndt lysegrønt lag glas i formen – derefter er der støbt op med den flaskegrønne farve.
Det har været tidskrævende og krævet stor dygtighed og akkuratesse at udføre.
Det gør, at jeg tror at lige netop denne hinkesten er et specialfremstillet eksemplar – muligvis fusk – der er lavet til et bestemt formål – eksempelvis en gave.
Andre sten i serien er ensfarvede og mere almindelige og simple af udseende.

Egern 1925

Hinkestenen med egernet, er fra omkring 1925 og tilskrives ligeledes Fyens Glasværk. Måske en bestillingsopgave fra en sparekasse. Sparekasserne brugte egernet som symbol på det at spare op.

Fyens Glasværks næste designs ses i ”Illustreret katalog for Kastrup Glasværk 1934”  på blad 30 med børneartikler nr. 2209 og består af en serie med 6 motiver:
Blomst, Bøf, Fugle
 over hav , Hane, Lille stjerne samt Store stjerne.

Serien er presset og de fleste af de ældre sten, har tydelige mærker efter hvor formen har kunnet åbnes. Jeg har dokumentation for at serien er produceret så sent som i 1968.

Formentlig omkring 1935 kommer der en serie 6 motiver, som også antages at være en produktion fra Fyens Glasværk, idet formen og stenenes konstruktion er helt identisk med serien fra 1934. Dette er dog ikke dokumenteret noget sted.

Der skulle gå helt til 1960 før Fyens Glasværk udgav endnu en serie – denne bestod af 5 motiver hentet fra H.C. Andersens eventyr:
Den lille pige med svovlstikkerne, Fyrtøjet, Hyrdinden og skorstensfejeren, Klodshans og Tommelise.

To af motiverne fra 1960 serien, Hyrdinden og skorstensfejeren og Klodshans produceres formentligt sidst i 1960erne i en ny version med en ring yderst på oversiden.

Disse 2 motiver suppleres med 2 motiver med “Den lille havfrue” – en højrevendt med bølger og en venstrevendt uden bølger.
Endvidere findes en sten med “Piratos” motiv skåret over samme læst.

Oprindelsen til disse 5 sten har længe været ukendt og flere har ment at stenene var lavet på Kastrup Glasværk. Imidlertid har Lektor Jan Kock fortalt mig, at han har set formen til “Piratos” på loftet på Fyens Glasværk og at alle 5 motiver er producerede der.

Hinkestenen med “Piratos” motivet, siges i øvrigt lavet som bestillingsarbejde til Haribo til brug for salg sammen med slikposer.
Stenen med Æh-Bæh-Buh har sandsynligvis også været et bestillingsarbejde fra en p.t. ukendt kunde.

 

Hinkestene nedenfor er både designet og produceret på Fyens Glasværk.

I daglig tale siges de at komme fra Holmegaard Glasværk – det kan man sådan set godt sige, men stenene er både designet og produceret i filialen i Odense (Fyens Glasværk).
Stenene er i øvrigt designet af Michael Bang.

I Holmegaards engros katalog fra 1972, kan man se at kulørte assorterede hinkesten kostede 1,40 kr. pr. stk.
Prisen gjaldt hvis man tog et helt karton med 100 stk.
Jeg gætter på at der var tale om Michael Bangs hinkesten, da det passer tidsmæssigt.