Fyens serie fra 1935

At bruge betegnelsen “Fyens serie fra 1935”, er lidt af af et postulat, som ikke er dokumenteret, men bygger alene på mine og andre samleres antagelser.

Hinkestenene med motiverne Fugl, Hund, Kat på skorsten, Sommerfugl, Hjerte med blomst samt Rose med blad,  antages at stamme fra Fyens Glasværk omkring 1935.
Dette baseres alene på ligheden i facon med serien fra 1934, som i øvrigt er den samme som serien fra 1960 – motivrækken er ikke dokumenteret i noget katalog.

Disse sten er formentlig, dels efter variation i deres udseende at dømme, produceret i en længere periode – formentlig helt op til omkring 1960.
Dette er bl.a. tilfældet med serien fra 1934, der via produktionskort ses at være produceret så sent som 1968.
Endelig antages det, at en ringere version er produceret på Hammer Glasværk i 1970erne.