Glasværker

Gennem de sidste 200 år, har der været etableret og nedlagt mange glasværker i Danmark – de er stort set alle indgående beskrevet andre steder så det vil jeg afholde mig fra.

Af disse glasværker er de 5 nedenstående kendt for deres produktion/udbud af glashinkesten:

Fyens Glasværk 1890 – 1991

Holmegaard Glasværk 1825 – 2008

Aarhus Glasværk 1898 – 1927

Kastrup Glasværk 1847 – 1979

Hammer Glasværk ca. 1970 – lukkede formentlig engang i 1980erne

Den hårde konkurrence glasværkerne imellem, nødvendiggjorde at der blev etableret større og slagkraftige enheder og i 1902 blev De Forenede Glasværker dannet med deltagelse af bl.a. Fyens Glasværk og Aarhus Glasværk – senere i 1907 blev Kastrup Glasværk også indlemmet og endeligt i 1965 fusioneredes De Forenede Glasværker op i Holmegaard Glasværk.

Når man ser på de enkelte hinkesten og den måde den enkelte sten med identisk motiv ændres op gennem tiden er det givet at strukturen i samarbejdet mellem de ovenfor nævnte glasværker må have  haft en stor betydning.

Ofte har man en ganske god fornemmelse af, hvem der har fremstillet en nyere udgave af en gammel hinkesten uden at det dog kan bevises og ikke sjældent ser man at den ældre version er af meget højere kvalitet end den senere version.

Fyens Glasværk:

Den mest kendte producent af hinkesten og det første glasværk, som medtager Hinkesten/Paradisplatter i deres katalog.

Det sker i 1924, hvor hinkestenen med de ”3 alfer med vinger” omgivet at en perlebort er anført. Vi har læst at der skulle findes lignende sten med andre motiver  – uden at det dog er dokumenteret.

Det bliver åbenbart en succes og i 1934 udgives en serie på 6 hinkesten med motiver af  ”Måger over hav”, ”Blomst”, ”Bøffen”, ”Hane”, ”Lille stjerne med ringe” samt ”Store stjerne”. I kataloget fra 1934 ses også de 3-Alfer.

Senere omkring 1960 suppleres serien med 5 stk. H. C. Andersens eventyrfigurer ”Den lille pige med svovlstikkerne”, ”Fyrtøjet”, ”Hyrdinden og skorstensfejeren”, ”Klods Hans” samt ”Tommelise”. Denne serie findes i 2 udgaver, en ældre version produceret på Fyens Glasværk og en nyere  version, som er fladere og har en kant/ring omkring motivet.

Den nye version er antagelig også produceret på Fyens Glasværk – eller muligvis i udlandet (ingen af delene er endeligt dokumenteret).

Begge serier på 11 i alt,  fremgår i hvert fald af Kastrups katalog fra maj 1960.

Sene eksemplarer af bl.a. ”Hanen” minder i utrolig høj grad om nogle af stenene fra Hammer Glasværk – så en mulighed er at Holmegaard har udliciteret produktionen til ”udbryderne”.

Holmegaard Glasværk:

Det siges at Holmegaard Glasværk oprindeligt kun har lavet en type hinkesten med et “stjernelignende” motiv.

Stenene med “Marguerit” motivet fra omkring 1965, tilskrives Holmegaard og findes i Holmegaards prøvesamling, men er ikke fundet i noget katalog fra Holmegaard.

Da Margueritmotivet sagtens kan opfattes som “Stjernelignende” er det muligvis den sten, der er tale om. De senere tynde udgaver (af ringere kvalitet) og ikke mindst materialet ligner mere Hammer Glasværks produktion – måske produktionsopgaven har været for lille for Holmegaard, som så har udliciteret til Hammer Glasværk, der jo netop var etableret af udbrydere fra Holmegaard Glasværk.

I 1969 designer Michael Bang 2 serier hinkesten for Holmegaard, nemlig “Børneeventyr” og “Dyrebørn”. Oprindelig var der designet 4 motiver i hver serie, men ikke alle kommer i produktion – og senere kommer  yderligere et design til i serien med “Dyrebørn”.

Såvel design som produktion af begge serier sker på Fyens Glasværk som kan betegnes som  Holmegaards “Odense Afdeling”.

På Fyens Glasværk, blev der ved nedrivningen af glasværket fundet både originale arbejdstegninger til de 2 serier ligesom der blev fundet støbeforme til produktion af stenene. Jeg har også set et billede fra Fyens Glasværk, der viser en glasværksarbejder fremstille en af Michael Bangs hinkesten fra 1970.

Hinkestenene fremstår gennemdesignede og er mindre end de hidtil kendte, idet de nærmest har facon af et kuvertaskebæger.

Michael Bang designer også en serie med musikinstrumenter, som af en eller anden grund ikke kommer i produktion:

Musikinstrumenter

Tegningen fra 20/8 1969 er venligst udlånt af Tom H. Hansen.

Designede hinkesten bliver en succes og i 1990 designer Elin Bing (som i øvrigt selv samler på hinkesten) en serie “Fossiler”  med i alt 6 motiver.

Stenene er håndlavet luksus og snarere en dekorationssten end en egentlig hinkesten. Flere af motiverne er direkte afstøbninger af rigtige fossiler. Serien består af ”Ammonit”, ”Musling”, ”Plesienius”, ”Posthorn ammonit”, ”Sneglehus” og ”Trilobit”.

Aarhus Glasværk:

I Jørgen Kjær Hansens bog om Aarhus Glasværk er der på side 56 vist billede af 6 hinkesten fremstillet af “Johan Abrahamssons søn” ca. 1925. (Se billedet nedenfor)

Der er ingen verbal beskrivelse om produktionen.

Kastrup Glasværk:

I Kastrup Glasværks katalog fra 1960 er der udbudt hinkesten i de 2 serier, som Fyens Glasværk satte i produktion i henholdsvis 1934 (”Måger over hav”, ”Blomst”, ”Bøffen”, ”Hane”, ”Lille stjerne med ringe” samt ”Store stjerne”) og i 1960 (”Den lille pige med svovlstikkerne”, ”Fyrtøjet”, ”Hyrdinden og skorstensfejeren”, ”Klods Hans” samt ”Tommelise”.

Der er ikke dokumentation for at der har været egentlig produktion af hinkesten på Kastrup Glasværk og stenene i kataloget, formodes at være produceret på værket i Odense for De forenede Glasværker.

Hammer Glasværk:

Hammer Glasværk blev etableret omkring 1970 i det nedlagte Hammer Andelsmejeri (nedlagt 1964) af tidligere medarbejdere fra Holmegaard Glasværk og lå på Ringvej 3 i Hammer, der ligger mellem Lov og Mogenstrup syd for Næstved.

Hammer Glasværk anvendte genbrugsglas eller overskydende glasrester fra Holmegaard Glasværk og det eneste kendte produkt fra Hammer Glasværk er hinkesten – ofte i en stærk blå farve som var meget populær i 1970erne og 1980erne og som derfor var tilgængelig i stor mængde.

Når man ser på udseende og kvalitet på flere af de nyere hinkesten fra Hammer, Fyen og Holmegaard – eksempelvis Vaffelmønster, Hane, Marguerit og 16-takket stjerne – er det åbenlyst at produktionen er foregået et sted, nemlig hos en underleverandør – der er endda benyttet den samme glasmasse.

Samproduktion

Mon ikke underleverandøren har været Hammer Glasværk, som man i hvert fald ved står bag stenen med “Vaffelmønster”.

Hammer Glasværks mest kendte serie af hinkesten er  ”Stjernetegn” fra omkring 1970.

Serien består af ”Fisk”, ”Jomfru”, ”Krebs”, ”Løve”, ”Skorpion”, ”Skytte”, ”Stenbuk”, ”Tvilling”, ”Tyr”, ”Vandmand”, ”Vædder” og ”Vægt”.

Herudover har de omkring 1980 fremstillet sten med mange forskellige geometriske figurer i et væld af farver.

Andre glasværker:

Under denne fane har vi placeret sten fra mindre glasværker/glaspusterier – eksempelvis serien af Anne Flohr Glas, Lillevorde fra 2010

Ukendte glasværker:

Da katalogerne fra glasværkerne ikke er komplette med fuld opregning af produktionen af hinkesten, vil der naturligt være en stor mængde hinkesten, hvor produktionsstedet ikke med 100% sikkerhed kan stedfæstes.

Kendere med meget stor viden om danske glasværker og deres produktion og karakteristika, har forsøgt at stedfæste oprindelsen til flere hinkesten, hvor oprindelsen er usikker.

Dette eksempelvis med stenen med en “Fugl” på. Denne menes at stamme fra Fyens Glasværk – alderen ca. 1935 kunne sagtens godtgøre denne antagelse, men det er ikke bevist. De ældste er sansynligvis fra Fyens Glasværk, men senere tyndere udgaver minder i uhyggelig grad om Hammer Glasværks.

“Cirkler med perler – ca. 1925” – er stort set identisk med sten fremstillet på Aarhus Glasværk.

Stenene med “Piratos” motivet  fra midt i 1960erne, ved vi har været distribueret sammen med poser med lakrids-piratos – men glasværket, som har lavet stenene er ikke kendt. Form og kant kan tyde på at det er Fyen/Kastrup, der står bag – men det er heller ikke bevist.

Når man i begyndelsen af denne artikel har læst om hvordan glasværkerne hang sammen – så er det i vores optik overvejende sandsynligt at de enkelte glasværker oprindeligt havde egne design, som så senere er blevet produceret hvor der var tid til det og hvor det var mest rentabelt – og som følge deraf er der kommet variation i de enkelte sten og motiver.

Derfor skal man som samler være opmærksom på den enkelte stens karakteristika såsom tykkelse, materiale osv. før man køber. Det kan for samlingens skyld være ligegyldigt – men der er trods alt forskel på om man får en gammel oprindelig sten fra 1930erne eller et nyere optryk fra 1980erne.

Udenlandske glasværker:

I de senere år er der ikke produceret hinkesten i Danmark i større stil, når der ses bort fra produktion at mindre serier “unikasten” på mindre lokale danske glaspusterier.

Udenlandske sten, som er produceret til det danske marked og som primært har danske motiver er opført under dette punkt.

De tynde “kuvertaskebægre” med H.C. Andersens “Den lille havfrue”, “Hyrdinden og skorstensfejeren” samt “Klodshans”  stammer fra udlandet – formentligt Polen eller Tjekkiet. Denne type hinkesten sælges den dag idag fra flere danske museumsbutikker.

En del andre enkeltstående sten har med stor sandsynlighed også deres oprindelse uden for landets grænser – muligvis Kina.

Glasværk og Glaspusteri/Studioglas-værksted:

Det skal for forståelsens skyld bemærkes, at der er forskel på definitionen af et glasværk og et glaspusteri/studioglas-værksted.

Et glasværk, kendetegnes ved primært at beskæftige sig med industrielt fremstillet glas. Studioglas-bevægelsen opstod i 1960’erne i USA som et forsøg på at lave kunsthåndværk på en- eller tomandshånd, såvel unika som serier – uafhængigt af kunstindustrien, og er siden Holmegård lukkede på grund af finanskrisen, de eneste der bevarer de gamle håndværksteknikker.

På hinkesten.info, har vi indplaceret alle de sten, der betragtes som danske og som ikke med 100% sikkerhed har kunnet henføres til et specifikt glasværk under “Ukendte Glasværker eventuelt med en bemærkning om hvilket glasværk de er tilskrevet.

Kan du hjælpe med sikker identifikation af ukendte sten – så lad os det vide så vi kan få det registreret – det er jo til glæde og gavn for alle os samlere af hinkesten.