Holmegaards prøvesamling

Holmegaards prøvesamlingUnder opsætning af Holmegaards prøvesamling fra Holmegaard Glasværk på Næstved Museum, er man stødt på en del hinkesten, hvor oprindelsen dels er kendt dels ukendt.

Oprindelsen på hinkestenen til venstre er ukendt. Den ligner en “Bøf” fra Fyens Glasværk 1934, men er det ikke.
Formentlig er den udenlandsk og fra engang i 1960erne.

Se Prøvesamlingen – søg på genstandsbetegnelse – hinkesten eller paradisplatte