Kastrup Glasværk

Der findes ikke dokumentation for at der er produceret hinkesten på Kastrup Glasværk til kommercielt salg.

Kastrup Glasværk

Ind imellem hører jeg at stenene med “Den lille Havfrue”, “Piratos” samt den tilsvarende nyere version af Fyens Glasværks “Eventyrserie” fra 1960 antageligt er produceret på Kastrup Glasværk.

Denne antagelse bygger muligvis på, at der i Kastrups katalog fra maj 1960 vises 11 hinkesten fra Fyens Glasværks serie fra 1934 og 1960.  Mest sansynligt er det  disse 3 typer alle er produceret på Fyens Glasværk. “Piratos” vides i hvert fald med sikkerhed at være produceret der.

Der foreligger ikke en eneste skriftlig beskrivelse af, at der har været produceret hinkesten på Kastrup Glasværk. Der er dog lavet  ”fusk”, som beskrevet nedenfor.

Og dog!

Jeg har i november 2017 fået fortalt af Tom H. Hansen fra Steenstrup, at han i hans butik i Faaborg har haft besøg af en dame. I hendes ungdom omkring 1960-1962 fandt og samlede hun næsten ugenligt skårede hinkesten på Kastrup Glasværks område. Damen kunne uden mindste tvivl identificere disse hinkesten som værende dem med stjernetegn (kendt som dem fra Hammer Glasværk).

En forklaring herpå kan være at Stjernetegn oprindelig er produceret på Kastrup Glasværk.  Senere har man herfra solgt formene til den person (udbryder fra Kastrup Holmegaard), som efterfølgende har etableret Hammer Glasværk, hvor produktionen så er fortsat.

Da Hammer Glasværk senere lukkede er formene så solgt videre til Bjørns Kunstglas.
Han lavede alene klare stjernetegn, som blev solgt fra Nationalmuseets butikker.
Fortsættelse følger måske………..

Kastrup Glsaværk – “Glemmer du”

I  majnummeret af  ”GLEMMER DU”  fra 2002,  (som er tidsskrift for Kastrup Stads- og Lokalarkiv), fortæller Karl Pedersen f. i 1919  om pigers og drenges lege i Kastrup i 1920´erne.

Et af Kastrup Glasværks mest populære varer for børn var en hinkesten.

Mange af os, var så heldige at få et gratis eksemplar, hvis vi troppede op nede på værket, andre var heldige at have en far eller anden familie, der arbejdede på glasværket, og som derfor kunne levere hinkestene til legene.

Hinkestenen er således lig med klatten i Karl Pedersens fortsatte fortælling:

Vi hinkede på “Stjernen”, der var et øldepot for bryggeriet af samme navn, som lå på Saltværksvej 122 ved hjørnet af Cypres Allé. Det var mest pigerne der hinkede men det var et lukket sted, så en dreng kunne godt være med.

I “Hat” kastede vi hinkeklatten ud i de tegnede ruder og hentede den hinkende hjem, i “Flyver” hinkede man uden klat i et særligt rudemønster, og i “Paradis” skubbede man hinkende klatten fra rude til rude med eller uden stav som støtte.

Hinkeklatter fik vi af min far fra glasværket, så var den udgift sparet.