Litteratur om hinkesten

Kim Hansen: 
Hinkesten af glas – en dansk specialitet (Egen udgivelse 2014 – udsolgt)

Erik Kaas Nielsen:
Den der er forkølet, skal i fængsel, (Akademisk forlag 2000)

Erik Kaas Nielsen: 
Hinkeruder
(DFSnyt 73/3)

Virtus Schade:
Glemt viden om universet i børnenes paradis leg. (Berlinske 5/10-63)

Friedrich Hirsch:                     
Von der Herkunft der Hüpfspiele. (Erziehungskunst heft 12/62)

J.R Hübertz: 
Aktstykker vedkommende staden og Stiftet Aarhus.   (1-3/1846)

H.F. Feilberg: 
The Game of Hopscotch 
as played in Denmark.  (Folk-Lore no. 6/1896)

 J.W. Crombie: 
History of the Game of HopScotch. (The Journal of the   
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Vol. 15/1886, pp. 403-408)

Derek Van Rheenen: 
Boys who Play Hopscotch: 
The Historical Divide of a Gendered Space. (Ph.D. 1997)

Ud over ovenstående findes en masse mindre artikler og optegnelser.
Har du behov en artikel – så spørg – måske jeg kan hjælpe.
Husk: Alt kan Googles:-)